મોટી વહુ નો ત્રાસ - Moti vahu no tras IIGujarati Short Film II Gujarati Natak Family Drama

25 Просмотры
Издатель
#GujaratiShortFilm
#FamilyDrama

Title :- મોટી વહુ નો ત્રાસ - Bhai No Pram

The Best Family Drama Gujarati Play Gujarati Short film
Artists :
Aadiitya Gondaliya
Ronak Chandarana
Payal Borisagar
Siya Mistry
Hiralben Patel
Jayantibhai

Story - Alpa Patel

Label : P.V.Gujarati Studio

Copyright : P.V.GUJARATI STUDIO

Camera - Bhavesh Bhavani,Yogesh Chodvadiya

Editing - Sanjay Sheladiya

Director / Producer
Kirti Savaliya, Alpesh Sheladiya ,Bhavesh Bhavani,

Banner - P.V.GUJARATI STUDEO
Категория
Фильмы
Комментариев нет.